Pro a proti bezpečnému bazénu

Položit si otázku bezpečnosti bazénu je vhodné již před jeho pořízením. Abychom vám usnadnili její zodpovězení, připravili jsme několik doporučení a rad, zdali pořídit bazénový alarm nebo ne.

Nejcenější věcí, kterou máme každý, je vlastní zdraví a zdraví blízkých. Je to oblast, kde se zatím nikdy nevyplatilo šetřit. Avšak ne vždy je nutné mít uplně všechny nejmodernější technologie k ochraně a bezpečnosti. Důležité je získat za příjemnou cenu maximální užitek a tím i maximální bezpečnost. V případě zdánlivě bezpečné věci jako je bazén to platí dvojnásob. Bazén totiž skrývá obrovské nebezpečí zejména pro malé děti, dospívající mládež a domácí mazlíčky.

Pro děti je bazén obrovským lákadlem k hraní a dovádění. Neuvědomují si však, jak je nebezpečné si zde hrát bez dozoru. Stačí malá nepozornost nebo uklouznutí a k neštěstí není daleko. Při pádu do vody již po dvou minutách dochází ke ztrátě vědomí. Pokud nedorazí okamžitá pomoc, dojde velmi rychle k utonutí.

Domácí mazlíčci často používají bazém jako zdroj vody k pití. Jednoduše se však stane, že do bazénu spadnou. Kluzké schody a okraj jim již nedovolí se z vody dostat.

Pokud je bazén vybaven zastřešením, jistě je vhodné jej zamykat, protože nikdo nedokáže neustále bdít nad tím, co právě děti dělají. Ale jistota, že jste nezapomněli zamknout dveře do bazénu, není nikdy stoprocentní. Jedno zapomenutí může mít celoživotní následky.

Potřebujete bazénový alarm?

Bazénový alarm se doporučuje zejména k soukromím bazénům, kde je velké nebezpečí pádu dítěte nebo domácího mazlíčka do vody. Pokud v domě bydlí pouze dospělé osoby a bazén není nijak přístupný dětem, není žádný důvod bazénový alarm pořizovat. Pokud však máte doma malé děti, je bazénový alarm a bezpečnost bazénu na prvním místě. V případě nekrytého bazénu zde není pochyb a ani jiná cesta, jak bazén zajistit. Vynaložené náklady na pořízení a montáž bazénového alarmu jsou zanedbatelné proti následkům, které mohou zejména dětskou neviností vzniknout.

V případě domácích mazlíčků je vhodné zvážit, zdali nehrozí nebezpečí jejich pádu do vody. Pozorujte je, zdali chodí do bazénu pít nebo se kolm něj často pohybují. Pokud jim v tom nejde nijak zabránit, je bazénový alarm nejjednodušším řešením, jak ohlídat jejich pád do vody.

Výhody bezpečného bazénu

  • Okamžitě detekuje a upozorní na pád dítěte do bazénu.
  • Hlídá bazén proti nechtěným návštěvám.
  • Upozornění se přenáší i na bezdrátovou sirénu v domě.
  • Automatické zapínání hlídání zajišťuje maximální dobu hlídání.
  • Bateriový provoz dovoluje rychlou a jednoduchou instalaci.
  • Bezpečně ohlídá běžný bazén různých tvarů.